Friday, February 3, 2017

Manfaat Bekam Dan Khasiatnya

Faedah bekam – bumi kedokteran modern sudah memperlihatkan seorang diri kemukjizatan guna bekam buat kebugaran orang yang sebelumnya sudah melimpah diisyaratkan oleh nash-nash syar’i. beragam penyakit yang ‘mengerikan’ juga sudah melimpah yang sukses ditangani -dengan kerelaan allah- memakai cara pengobatan yang lazim dikenal juga selaku hijamah.


Uraian faedah bekam dalam nash syar’i

Rasulullah saw, “kesembuhan itu terdapat dalam tiga keadaan, ialah dalam minum sembayan, irisan peranti bekam alias sundutan api. akan tetapi saya cegah umatku melaksanakan sundutan. ” (hr. bukhori)

Dari abdullah bin mas’ud ra, beliau berbicara: “rasulullah saw sempat memberikan satu buah hadits atas malam dimana dia di isro’kan kalau dia enggak melampaui sebanyak malaikat tetapi mereka segala memerintahkan dia saw atas menerangkan: ‘perintahkanlah umatmu buat berbekam. ” (shahih sunan at-tirmidzi).

Pada malam saya di-isra’ kan, saya enggak melampaui sekumpulan malaikat tetapi mereka berbicara: “wahai muhammad suruhlah umatmu melaksanakan bekam. ” (hr sunan abu daud, anak laki-laki majah, shahih jami’ us shaghir 2/731)

Rasulullah saw berfirman, “sesungguhnya aturan penyembuhan setidaknya sempurna yang kamu pergunakan ialah hijamah (bekam). ” (hr. muttafaq ‘alaihi)

Dari abu hurairah ra, rasulullah saw berfirman, “jika pada suatu yang kamu pergunakan buat berobat itu ada kebaikan, sehingga keadaan itu ialah bekam (hijamah). ” (hr. anak laki-laki majah, abu dawud)

Rasulullah saw, “sebaik-baik penyembuhan yang kamu lakukan ialah al hijamah. ” (hr. ahmad, shahih)

Anak laki-laki ‘abbas ra melaporkan, “sesungguhnya rasulullah saw berbekam pada komponen kepalanya dalam kondisi dia selaku muhrim (orang yang berihram) karna sakit pada beberapa kepalanya. ” (hr. al-bukhari no. 5701)

Dari anas ra, berbicara, “bahwa rasul saw sempat berbekam kala dia lagi berihram di komponen punggung kaki dia karna rasa sakit yang terdapat padanya. ” (shahih anak laki-laki khuzaimah)

Dari abdullah bin buhainah ra, beliau berkisah, “rasulullah saw berbekam di komponen lagi kepalanya lagi dia lagi berihram karna putar yang dia rasakan. ” (hr. bukhari)

Faedah bekam dalam pemaparan definisi kedokteran modern

Dokter muhammad amîn syaikhû berikut timnya sudah melaksanakan penelitian lanjut hal bekam dalam satu buah makmal. riset dijalani atas mendalami darah yang pergi dari titik-titik bekam (ialah, dari tengkuk) dengan cara laboratoris serta mengkomparasikannya atas darah pipa lazim pada sebanyak besar orang yang sudah dibekam menurut prinsip-prinsip bekam yang betul, bersama darah itu diamati dari perolehan riset makmal darah akan darah bekam. menurut riset itu, kelihatan keadaan selaku selanjutnya:

1. Kalau darah bekam berisi sepersepuluh kadar sel darah putih (lekosit) yang terdapat di dalam darah lazim. itu kelihatan dalam semua masalah yang diawasi, tanpa terdapat dispensasi. bukti ini benar mencengangkan para dokter! ! karna, gimana darah dapat pergi tanpa disertai keluarnya sel-sel darah putih? bukti ini membuktikan kalau pengobatan bekam konsisten mencegah serta sekalian memberdayakan unsur-unsur skema kekuatan.

2. Mengenai melekat eritrosit (sel darah merah), segala sel darah merah ada rupa yang abnormal, maksudnya sel-sel ter-sebut enggak bisa melaksanakan keaktifan, di sisi pula menghambat sel-sel lain yang lagi belia serta aktif. ini membuktikan kalau cara bekam melemparkan sel-sel darah merah yang cedera serta darah yang enggak diperlukan lagi, seraya konsisten menjaga sel-sel darah putih di dalam badan. sebaliknya fashd membuat lenyapnya aransemen darah yang berfaedah bersama-sama sel-sel darah merah yang akan dibersihkan.

3. Daya muat hubungan barang ferum dalam darah bekam tinggi sekali (550-1. 100), satu keadaan yang membuktikan kalau bekam menjaga barang ferum yang terdapat di dalam badan enggak turut pergi bersama-sama darah yang dikeluarkan atas bekam selaku dahulu pemakaian barang ferum itu dalam pemben-tukan sel-sel belia yang anyar.

No comments:

Post a Comment